Agerskov-familieterapi

Hvad sker der med vort parforhold?

”Det, du siger, har du sagt rigtig mange gange før, men jeg har aldrig forstået det før nu.” Sådan lyder det nogle gange efter en terapisession.  

Svære ting kan bevirke at vi glider fra hinanden.  Måske oplever du/I det, og så kan kærligheden være svær at få øje på.

Kan vi finde hinanden igen - kan kærligheden genfindes? 

Mit udgangspunkt er: Er der vilje - så er der vej. 
Hvordan kommer vi videre sammen? 

Har I et fælles ønske om at genfinde hinanden?

Hvis ja - samtalerne kan skabe ny forståelse for hinanden og forklare/opklare årsagen til afstand imellem jer.